آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 18 مورد از کل 18 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست جدید مجلات دارای امتیاز بخشنامه ۷۰۳۶۲ (آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۶/۲۲)بخشنامه ها
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانبخشنامه ها
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور - ۱۳۹۳۷۹۶۳۷۱بخشنامه ها
دانلودشرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور ۱۳۹۳بخشنامه ها
تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات ۱۳۹۳بخشنامه ها
دانلود آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور - ۱۳۸۹بخشنامه ها
دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشیبخشنامه ها
دانلود شیوه نامه انجمن های علمیبخشنامه ها
دانلود درخواست Affiliation واحدهابخشنامه ها
دانلود درخصوص امتیاز پژوهشی ترفیع سالیانه 1394بخشنامه ها
دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی 1392بخشنامه ها
دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد - 1394بخشنامه ها
دانلود به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 1394بخشنامه ها
دانلود بخشنامه تعهد مقاله طرح پژوهشی 1388بخشنامه ها
دانلود آیین نامه طرح های پژوهشی 1394بخشنامه ها
دانلود مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشیبخشنامه ها
دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستادبخشنامه ها
آیین نامه طرح های پژوهشیبخشنامه ها