اداره ارتباط باصنعت

     مسئول توسعه فناوری و ارتباط با صنعت : مسعود ویسی زاده

     تحصیلات : لیسانس کشاورزی

 

 

 

 

 

 

دانلود فرم های کارآموزی