چاپ کتاب

 

لسیت کتابهای چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

 

ردیف عنوان کتاب نویسنده سال انتشار
1 اصول و مبانی مدیریت در پرستاری سید احمد موسوی 85
2 درک و تفسیر متون نثر ساده تیمور الاسوند 85
3 متون و تستهای نوین زبان تخصصی انگلیسی حسابداری کارشناسی ارشد علی شیر رضائی میرقائد 86
4 مدیریت مراکز استریلیزاسیون و رختشویخانه و مواد زائد دربیمارستانها سید احمد موسوی 86
5 تشویق و تنبیه فراگیران در تعلیم و تربیت جانمراد طهماسبی 86
6 اسناد برگزیده بختیاریها درتاریخ معاصر ایران غفار پوربختیار 87
7 ساختار سیاسی اجتماعی بختیاری غفار پوربختیار 87
8 جامعه بختیاری و تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران غفار پوربختیار 87
9 معادلات دیفرانسیل معمولی جعفر ملک محمدزاده گله

 

محمود ابراهیمی

87
10 خواص سنگ مخزن هوشنگ خدرصلح 87
11 بختیاری ها در تاریخ معاصر ایران غفار پوربختیار 87
12 هوش هیجانی مسعود شهبازی 88
13 روانشناسی تربیتی غلامرضا رجبی

 

مسعود شهبازی

88
14 روان شناسی ابراز وجود مسعود شهبازی 88
15 تحقیق در عملیات علیرضا آقابیگی 89
16 برنامه نویسی مبتنی بر وب حمید سعدی

 

عبدالحمید مومن زاده

89
17 انشاء مهمترین درس عبدالله مرادی 89
18 روان شناسی زبان محمدحسین محبی

 

مسعود شهبازی

89
19 میکروبیولوژی عمومی هادی فکور

 

حسین محمدپور

محسن پورنیا

90
20 مبانی مدیریت مالی 1 اله کرم صالحی 90
21 مدیریت کارخانه رستم فرهادی

 

ایرج رشیدی

90
22 سرمایه اجتماعی با رویکردی به محیط زیست مهرداد ناظری

 

روزبه زعفرانی

90
23 مرگ سلولی در جانوران و گیاهان پروا نسیمی

 

صیاد روحی

91
24 خواص سیالات نفتی رسول فروغی نسب 91
25 اصول حسابداری 1 علی اکبر سرقلی

 

غلامعباس تقیان

92
26 اصول و فنون اساسی مصاحبه مشاوره ای یوسفعلی عطاری

 

مسعود شهبازی

92
27 مقدمه ای بر آمار غلامرضا رجبی 92
28 نگاهی به فتوحات مسلمانان در فارس حاجت سلیمانی 93
29 حماسه زاگرس مصطفی علیزاده 93
30 مقدمه ای بر روان شناسی عمومی غلامرضا رجبی 93
31 ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات محبوبه چراغی 93
32 ارتقاء مهارت های خواندن حسین علیخان

 

کامران مهرگان

93
33 دستیابی به روان بودن در خواندن کامران مهرگان

 

حسین علیخان

93
34 شهیدنامه مسجدسلیمان در هشت سال دفاع مقدس حاجت سلیمانی

 

سیدمحمد موسوی

93
35 تصمیم گیری در مسائل مالی اله کرم صالحی 93