اخبار تصویری

واحد دانشگاهی مسجدسلیمان برگزار کرد؛ «کارگاه آموزشی ویژه مؤسسین، مسئولین فنی و مربیان مهد کودک مسجدسلیمان»

واحد دانشگاهی مسجدسلیمان برگزار کرد؛ «کارگاه آموزشی ویژه مؤسسین، مسئولین فنی و مربیان مهد کودک مسجدسلیمان»

پس از توافق به عمل آمده بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان و اداره بهزیستی مسجدسلیمان، کارگاه آموزشی ویژه مؤسسین، مسئولین فنی و مربیان مهد کودک شهرستان مسجدسلیمان، در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب